สัมภาษณ์ น้องพี เด็กอัจฉริยะที่กำลังดัง จากเด็กที่ไม่มีรองเท้า ไม่มีฟุตบอล จน บุรีรัมย์ ต้องตามตัว เจอเจ้าอุ้มมาแล้ว (ชมคลิป)

สัมภาษณ์ น้องพี เด็กอัจฉริยะที่กำลังดัง จากเด็กที่ไม่มีรองเท้า ไม่มีฟุตบอล จน บุรีรัมย์ ต้องตามตัว เจอเจ้าอุ้มมาแล้ว (ชมคลิป)

สัมภาษณ์ น้องพี เด็กอัจฉริยะที่กำลังดัง จากเด็กที่ไม่มีรองเท้า ไม่มีฟุตบอล จน บุรีรัมย์ ต้องตามตัว เจอเจ้าอุ้มมาแล้ว (ชมคลิป)